Majutus ja toitlustamine
​Kalandus ja merendus
​Aiandus ​Poolsaare külad
Muu

Korraldatud jäätmeveo konkursi tulemusel veab Kuusalu vallas jäätmeid Radix Hoolduse OÜ.

Telefon 6036406, e-post info@radix.ee, www.radix.ee

Igal kinnistuomanikul, kelle kinnistul asub maja, tuleb sõlmida segaolmejäätmete vedamise leping!

Erandkorras ja tähtajaliselt võimalik taotleda enda lugemist korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks. Mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja peab ise käitlema oma jäätmed keskkonnaohutult ning  sellest vallavalitsusele regulaarselt aru andma.

***

Alates 04.06.09 kehtivad uued, odavamad segaolmejäätmete konteineri tühjendamise teenustasud ja üürihinnad (kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 14. mai 2009 määrusega nr 10).

Teenustasud

Konteineri suurus Hind enne 04.06.2009 Hind alates 04.06.2009
80 liitrit 53,60 17,00
140 liitrit 55,95 26,90
240 liitrit 64,10 49,90
260 liitrit  66,56 49,90
370 liitrit 87,45 87,00
600 liitrit 93,25 59,90
800 liitrit 101,75 69,90
2500 liitrit 313,75 299,90
4500 liitrit 558,60 499,90

Üürihinnad

Konteineri suurus Hind enne 04.06.2009 Hind alates 04.06.2009
80 liitrit 28,00 0,01
140 liitrit 28,00 0,01
240 liitrit 28,00 0,01
260 liitrit 33,00 0,01
370 liitrit 44,00 0,01
600 liitrit 48,00 0,01
800 liitrit 52,00 0,01
2500 liitrit 171,00 0,01
4500 liitrit 215,00 0,01
 Kirikuteated (0)Uudiste arhiiv
Uudised puuduvad
 Külaelu (0)Uudiste arhiiv
Uudised puuduvad
 Kuulutused (0)Uudiste arhiiv
Uudised puuduvad