Majutus ja toitlustamine
​Kalandus ja merendus
​Aiandus ​Poolsaare külad
Muu

MTÜ Juminda Külaseltsi ülesandeks on lisaks külaelu edendamisele ka külaelanike põhjaveega varustamine ning küla veetrasside hooldamine. Pumbamaja ja veetrassid on külaseltsi omanduses.

Veenäidud tuleb kõigil tarbijatel alates 23.06.2017 (külaseltsi üldkoosoleku otsus senise korra muutmise kohta) esitada ÜKS korda aastas, 1. septembril.

Saate seda teha kasutades ühte järgnevatest võimalustest: e-post juanitalambot53@gmail.com või SMS tel 56158969.

Teatesse märkige palun järgnevad andmed: talu nimi, veemõõtja näit ja teataja nimi. Näiteks: Kaldakodu, 915,5, Kaido Mägi. 

  • Veevärgiga liitumise tasu on 383,37 eurot.
  • 1 kuupmeetri vee hinnaks on 0,79 eurot.
  • Igakuine abonenttasu on 1,28 eurot.
Tasuda tuleb vee eest külaseltsile arve alusel ülekandega. Arved saadetakse kas e-posti teel, tavalise postiga paberkandjal või pannakse vainul asuvasse postkasti.

Vastavalt külaseltsi juhatuse otsusele esitab külaselts igale tarbijale arve üks korda aastas, septembris.

15. juunil 2019. aastal toimunud külaseltsi üldkoosolekul otsustati, et neile majapidamistele, kes ei teata tähtaegselt (igal aastal 1. septembriks) ühisveevärgist tarbitud vee kohta veemõõtja(te) näitu, esitatakse arve tarbitud, võttes aluseks küla majapidamiste keskmise veetarbimise aasta jooksul.

***

Puurkaev

Omanik: Juminda Külaselts MTÜ

Puurkaev asub Pumbajaama maaüksusel, Reinumäe talu hoonete kõrval.

Ehkki puurkaevu sügavuseks arvatakse olevat 120 meetrit, mõõdeti 2001. aastal sügavuseks 54 meetrit. Võimalik on kaevu põhja kattumine settega. 2001. aastal alustati pumpla hoone rekonstrueerimisega. Paigaldati uus süvaveepump, torustik ja hüdrofor (300 l). Pumpla hoone seinad soojustati ning paigaldati uus seinakate ja katus.

 Kirikuteated (0)Uudiste arhiiv
Uudised puuduvad
 Külaelu (0)Uudiste arhiiv
Uudised puuduvad
 Kuulutused (0)Uudiste arhiiv
Uudised puuduvad