Sisestused puuduvad


MTÜ Juminda Külaseltsi ülesandeks on lisaks külaelu edendamisele ka külaelanike põhjaveega varustamine ning küla veetrasside hooldamine. Pumbamaja ja veetrassid on külaseltsi omanduses.

Veenäidud tuleb kõigil tarbijatel alates 30.06.2011 esitada kaks korda aastas: 30. juunil ja 31. detsembril.

Saate seda teha kasutades ühte järgnevatest võimalustest: e-post aive.mottus@gmail.com SMSi tel 5079962 või kiri Mäe-Tooma postkasti.

Teatesse märkige palun järgnevad andmed: talu nimi, veemõõtja näit, näidu võtmise kuupäev ja teataja nimi. Näiteks: Kaldakodu, 915,5, 30. september, Kaido Mägi. 

  • Veevärgiga liitumise tasu on 383,37 eurot (6 000 krooni).
  • 1 kuupmeetri vee hinnaks on alates 1. oktoobrist 0,79 eurot (12,30 krooni).
  • Igakuine abonenttasu on 1,28 eurot (20 krooni).
Tasuda tuleb vee eest külaseltsile arve alusel ülekandega. Arved saadetakse kas e-posti teel, tavalise postiga paberkandjal või pannakse vainul asuvasse postkasti.

Vastavalt külaseltsi juhatuse otsusele esitab külaselts igale tarbijale arve kaks korda aastas, jaanuaris ja juuli algul.

***

Puurkaev

Omanik: Juminda Külaselts MTÜ

Puurkaev asub Pumbajaama maaüksusel, Reinumäe talu hoonete kõrval.

Ehkki puurkaevu sügavuseks arvatakse olevat 120 meetrit, mõõdeti 2001.aastal sügavuseks 54 meetrit. Võimalik on kaevu põhja kattumine settega. 2001. aastal alustati pumpla hoone rekonstrueerimisega. Paigaldati uus süvaveepump, torustik ja hüdrofor (300 l). Pumpla hoone seinad soojustati ning paigaldati uus seinakate ja katus.

 Kirikuteated (0)Uudiste arhiiv
Uudised puuduvad
 Külaelu (2)Uudiste arhiiv
 Kuulutused (0)Uudiste arhiiv
Uudised puuduvad
Juminda Poolsaare Selts